Etkinlik Takvimi

21 Mart 1. Toplantı : İlk tanışma toplantısı (Yeni Gün / Nevruz dolayısıyla)

28 Mart 2. Toplantı: Timur Kocaoğlu: “Buhara’da Ceditçilik (Yenileşme)”

 04 Nisan 3. Toplantı: Prof. Dr. Ramazan Korkmaz: “Şamanizm / Gök Tengri İnancı”

11 Nisan: 4. Toplantı:

 1) Prof. Dr. Mustafa Altun: “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”

 2) Dr. Mehmet Tütüncü: “İslami Kitabelerde Türkçenin Kullanılması”

18 Nisan: 5 Toplantı:

 1)  Doç. Dr. Erdem Uçar: “Türkçede Kut Kavramı (Artzamanlı ve Eşzamanlı İnceleme)”

25 Nisan: 2 sunum: 6. Toplantı:

1) Ertuğrul Zorlu: “Çuvaş Mitolojisi”

2) Recai Ünal: “Çağdaş Türkiye Türkçesi (ÇTT) Dilbetimi Çalışmalarında Belirteç (Zarf)”

2 Mayıs: 2 sunum: 7. Toplantı:

1) Prof. Dr. Çoban Hıdır Haydar Uluhan “Irak Türkmen Türkçesinin Söz Varlığı”

2) Bayram Quliyev: Dede Korkut Kitabı üzerine Araştırmalar

9 Mayıs: 2 sunum: 8. Toplantı:

1) Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu: “Türk Mitolojisinde Ana Erkil Dönem”

2) Hicret Daşdemir: “Kafkasya Türkmenleri”

16 Mayıs: 2 sunum: 9. Toplantı:

1) Prof. Dr. Atilla Jorma: “Kumanlarda Dil ve Kültür”

2) Dr. Elçin İbrahimov : “Türk Dünyasında Alfabe Tartışmaları”

23 Mayıs: 2 sunum: 10. Toplantı: (Oturum Başkanı: Recai Ünal)

 1) Prof. Dr. Mehmet Fatih Kirişçioğlu: “Saha (Yakut) Türkleri ve Türkçesi”

 2) Kutlugzhon SULTANBEKOV (Dr. Öğrenci): “Kazakistan’da Tarihî Metinler Üzerine Yapılan Çalışmalar”

30 Mayıs: 2 sunum: 11. Toplantı: (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya)

1)  Prof. Dr.Gülden Sağol: Bir Münekkid Nüshası olarak Kutadgu Bilig

2)   Prof. Dr.   Mesut Şen: Kutadgu Bilig’de Kişi Adları

3)  Prof. Dr. Timur Kocaoğlu: Kutadgu Bilig Çevirileri (Dünyada ve Türk Ülkelerinde)

6 Haziran: 2 sunum:  12. Toplantı: (Oturum Başkanı: Doç. Dr. Akartürk Karahan)

1) Doç. Dr. Saadet Shikhiyeva “Nesimi çağdaşlarının təqdimatında”

2) Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu “Dünya Türkoloji Envanteri Çıkarılması”

13 Haziran: 2 sunum:  13. Toplantı: (Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel)

1) Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya: “”Divan Edebiyatında Türkçecilik”                 

2) Prof. Dr. Namık Açıkgöz 

20 Haziran: 2 sunum:  14. Toplantı:  (Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Demirci)

1) Prof. Dr.Ahmet Taşağıl: Göktürk Tarihi

2) Adil Yılmaz: Moğolistan kazıları

27 Haziran: 2 sunum:  15. Toplantı: (Oturum Başkanı: Recai Ünal)

1) Prof. Dr. Şaban Doğan

2) Mehmet Vefa Nalbant:

 4 Temmuz: 2 sunum:  16. Toplantı (Oturum Başkanı: Timur Kocaoğlu)

1) Prof.Dr. Selahattin Turan

2) Doç. Dr. Yalçın Bay, Çocuk Oyunları

3) Doç. Dr. Neslihan Bay

11 Temmuz: 2 sunum:  17. Toplantı (Oturum Başkanı: Şerife Yalçınkaya)

1) Doç. Dr. Akartürk Karahan: “Alem-i Sıbyân Dergisi ve Gaspıralı’nın Türk Dünyasında Ortak Türkçe İdeali”

2) Mehmet Yalçın Yılmaz: 

18 Temmuz: 2 sunum:  18. Toplantı (Oturum Başkanı: Akartürk Karahan)

1) Prof. Mustafa Argunşah “Türkiye’de Çağdaş Sözlükçülüğün Sorunları ve Türkçe Sözlükler”

2) Dr. Öğr. Üyesi  Hikmet Demirci: “Sovyet Dönemi Dil Politikaları”

25 Temmuz: 2 sunum:  19. Toplantı  (Oturum Başkanı: Recai Ünal)

1)  Prof. Dr. Meherrem Memmedli: “Azerbaycan dilinin dialektoloji atlasları” 

2 ) Dr. Öğr. Üyesi  Ceren Selvi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv): “Dilbilim, Göstergebilim, Anlambilim, Çokanlamlılık”

1 Ağustos: KURBAN BAYRAMI Toplantı yok!

8 Ağustos: 2 sunum:  20. Toplantı (Oturum Başkanı: Hikmet Demirci)

1) Prof. Hamidulla Baltabayev (Özbekistan Milli Üniversitesi): “O‘zbek  

jadidchilarining Yangi imloga munosabati”

2) Prof. Timur Kocaoğlu (Michigan State University): “Türk/Dünya Dillerinde Ses-Anlam İlişkisi Rastlantısal mı?

15 Ağustos: 2 sunum:  21. Toplantı (Oturum Başkanı: Şerife Yalçınkaya)

1) Prof. Güllü Yoloğlu (Bakı Üniversitesi) “İslam Perdesi Altında Yaşayan Şamanizm”

2) Dr. Fidan Yusipova (Bakı Üniversitesi): “Azerbaycan Dilinin Şerq Grupu Dialekt ve şivelerinde işlenen sözlerin semantik ve qrammatik xüsusiyyetleri”

22 Ağustos: 2 sunum:  22. Toplantı (Oturum Başkanı: Recai Ünal)

1) Prof. Leyla Karahan (Gazi Üniversitesi): Ahmet Cevat Emre’nin Dil ve Dil   Eğitimi İle İlgili Görüşleri

2) Dr. Alev Şeyda Duman: Ahmet Cevat Emre’nin Hayatı ve Eserleri