2020 Eylül Ayına Ait Yazılar

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Akartürk Karahan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Konuşmacılar: Prof. Dr. İ. Gülsel Sev (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), “Kutadgu Bilig’de ‘İtibar’ Kavramını Karşılayan... 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya, Ege Üniversitesi)1) Doç. Dr. Emek Üşenmez (İstanbul Üniv. Dil Okulu): “II. Dünya Savaşı ve Özbek Edebiyatı”2) Dr. Recai Ünal (Dilmer Dil Okulu Müdürü): “Hesen Bey Melikzade (Melikov)... 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Timur Kocaoğlu / Michigan State University) 1) Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel (İstanbul Bîrûnî Üniversitesi), “Türkçenin Şair ve Yazar Sözlükleri Meselesi” 2) Prof. Dr. Erdogan Boz (Eskişehir Osmangazi...