2020 Ağustos Ayına Ait Yazılar

OturumBaşkanı: Doç Dr Akartürk Karahan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv) KONUŞMACILAR: 1) Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Efe (Amasya Üniv.): “Unutulan Türkçe Sözcükler: Arapça Etkisinde Kavram Alanında Kaybolan Sözcükler” 2)... 
Oturum Başkanı: Dr. Recai Ünal (Dilmer Dil Okulu Müdürü) 1) Dr. Alev Şeyda Duman (Ank. Keçiören Sos. Bil. Lis. Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni): “Ahmet Cevat Emre’nin Hayatı ve Eserleri” 2) Prof. Dr. Leyla Karahan (Gazi... 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya (Ege Üniversitesi) 1) Prof. Dr. Güllü Yoloğlu (Bakı Üniversitesi): “İslam Perdesi Altında Yaşayan Şamanizm” 2) Dr. Fidan Yusipova (Bakı Üniversitesi): “Azerbaycan... 
Oturum Başkanı: Dr. Öğ.Üy. Hikmet Demirci (Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi)1) Prof. Hamidulla Baltabayev (Özbekistan Milli Üniversitesi): “Özbek . Cedidçilerining Yengi İmlaga Munasabati”2) Prof. Timur Kocaoğlu (Michigan...