Yönetim Kurulu

TÜSAT BİTİG Yönetim Kurulu, XX/XX/2020 günü yapılan toplantı ile kurulmuştur. Bu toplantıda X yılda bir séçim yapılacağı ve her kuruluñ géçici olacağı yargısına varılmıştır.

I. YÖNETİM KURULU (KURUCULAR KURULU)

Timur Kocaoğlu

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD) – Başkan

(Prof. Dr. Michigan State University, ABD: Uluslaraarsı İlişkiler; Diller ve Dilbilim Bölümü; CERES Avrupa, Rusya ve Avrasya Araştırmaları Merkezi Müdür yardımcısı)

1947 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans (1971), Columbia University (New York) Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümünde “Çağdaş Kazakh Şiirnde Milli Benlik” adlı teziyle yüksek lisans (1976) ile “Stalin Sonrası Özbek ve Kazakh Roman ve Hikayelerinde Milli Benlik” adlı teziyle doktora (1982) yaptı. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (1985-1988) Eski Türkçe ile Özbekçe, Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyatlar Bölümü’nde (1994-2011) Çağdaş Türk Edebiyatı, Biyografi, Osmanlıca ve Türk Kültür Tarihi dersleri verdi, şimdi ABD Michigan State University Uluslararası İlişkiler Bölümünde Rusya Dış Politikası, Orta Asya Cumhuriyetleri Politikaları; Diller ve Dilbilim Bölümünde Türkçe, Özbekçe, Kazakça, Osmanlıca dersleri (2011-sürüyor) veriyor.

Yayınları: Türkoloji alanında Türkçe, İngilizce, Özbekçe, Kazakça, Rusça 160 yazısı dışında şu kitapları yayımlandı: Türk Dünyası Konuşma Kılavuzu (8 Türk yazı dilinde), İstanbul: TDAV, 1992; Türkistan’da Yenilik Hareketleri ve İhtilaller: 1900-1924, Haarlem, Hollanda: SOTA, 2001; Karay: The Trakai Dialect. Münih, Almanya: Lingua Forum, 2006; Sevgilim Güzel Hasine’m: Yüzbaşı Şerafettin’in Eşine Mektupları: 1911-1922 [Akartürk Karahan ile], Ankara: Cümle Yayınları, 2017; Sevgi Sözleri (Yırlar), İstanbul: Kutlu Yayınevi, 2018; Maghjan Jumabayev: The Poet of Flare, Liberty, and Love. Astana: Uluslararası Türk Akademisi, 2018; Binbir Bilmece: Afganistan Özbek Ağızlarından [Muhammed Kayum Azizi ile]. İstanbul: Uluslararası Türk Akademisi Yayınları, 2019; Kurtuluş Savaşı’nın Unutulmuş Şairi Doktor Şerafettin Bey (1889-1922) Toplu Şiirleri [Tülay Gençtürk Demircioğlu, Akartürk Karahan ile]. Ankara: Türk Dil Kurumu (Basılması onaylandı).

Şerife Yalçınkaya

Doç. Dr. Şerife YALÇINKAYA (Türkiye) – Başkan Yardımcısı

(Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

1969 İzmir doğumludur. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda “Nevres-i Kadîm Dîvânı (Metin – İnceleme) başlıktı teziyle yüksek lisans yaptı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Klasik Türk Edebiyatındaki doktorasını, “Süheylî’nin Acâibü’l-Meâsîr ve Garâibü’n-Nevâdir’i (Metin- Küçük Hikaye Üzerine Bir İnceleme) başlıklı teziyle 2001 yılında tamamladı. 1991 – 1993 yılları arasında İzmir Bergama Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1993 – 1995 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 yılında aynı kadroyla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne geçti. 2012 yılında Üniversiteler Arası Kurul’dan Eski Türk Edebiyatı Doçenti ünvanını aldı. Bir senelik bir Ar-Ge projesiyle University of Toronto Near and Middle Eastern Civilization Turkish and Ottoman Studies’te misafir araştırmacı olarak görev yaptı (Eylül 2019-Haziran 2020).

Hâlen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kadrolu öğretim üyesidir. Nâbî’nin Kamaniçe Fetihnâmesi ve Nâbî’nin Nâsirliği başlıklı bir kitabı, editörlüğünü yaptığı iki kitabı ve bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

M. Mehdi Ergüzel

Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL (Türkiye) – Üye

1952 Tokat-Zile doğumlu olan M. Mehdi ERGÜZEL, okuma yazmayı 1958’de başladığı Zile-Altınyurt İlkokulunda ilk öğretmeni Rahmetli Bekir TELKENAR’dan öğrendi. İlk ve Orta tahsilini Tokat, Adana, İzmir ve Amasya’daki okullarda tamamladıktan sonra 1968’de Tokat İlköğretmen Okulu’dan seçilerek gönderildiği İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’ndan ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1973’te mezun oldu.

Bu yıllarda, o zamanki Türkiye’nin ünlü hocaları olan Mehmet Kaplan, A.Nihat Tarlan, Ahmet Caferoğlu, Muharrem Ergin, F.Kadri Timurtaş, İbrahim Kafesoğlu, Ali Alpaslan, Faruk Akün, N.Hacıeminoğlu, A. Karahan, K.Eraslan, Mertol Tulum, Birol Emil, Ahmet Topaloğlu,İnci Enginün, Amil Çelebioğlu ,…gibi ilim adamlarının talebesi oldu. Millî kültür kuruluşlarında, devrin tanımış ilim- fikir adamları, yazar ve şairleri olan Necip Fazıl, Nihat Sami Banarlı, Samiha Ayverdi, O.Yüksel Serdengeçti, Tahsin Banguoğlu, Sabahattin Zaim, Ayhan Songar, Erol Güngör, O.Şaik Gökyay, B.Sıtkı Erdoğan, N.Yıldırım Gençosmanoğlu, Turan Yazgan, Y.Bülent Bakiler, B. Karakoç, Y.Asım Arsoy, B.Sıtkı Sezgin, F.Kızıltuğ… gibi şahsiyetleri bizzat tanıyıp dinleme imkânı buldu. Bilhassa Çapa’daki akşam derslerinde Kompozisyon dersi hocası olan devrin tanınmış yazarı Ahmet Kabaklı’nın da öğrencisi oldu, yakınında bulundu ve sonradan adı Türk Edebiyatı Vakfı olan bu önemli hizmetler yapmış milli kültür merkezinin yayın organı Türk Edebiyatı Dergisinde Hoca’nın vefatı yılı 2001’e kadar kadar vazife yaptı.

1973’ten itibaren başladığı Edebiyat Öğretmenliğine, 20 yıl boyunca ; Kütahya, Yozgat, Sakarya, Isparta, Bilecik ve İstanbul’un muhtelif liselerinde 1993’e kadar devam etti.

Doktorasını 1991’de Yeni Türk Dili alanında Prof. Dr. Mertol TULUM’un danışmanlığında tamamladıktan sonra 1993’te yeni açılan Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Prof.Dr. O.Nedim Tuna ve Prof.Dr. Orhan Okay’ın yardımcısı olarak genç asistanlarla birlikte” Yard.Doç. Dr.” unvanıyla kurucu kadroda yer aldı. 2002’de “Doç. Dr.”, 2007’de”Prof.Dr.” unvanı layık görülen M.Ergüzel, 1995’ten 2010’e kadar Türk Dili Bölümünün kurucusu olarak 15 yıl başkanlığını yaptı, 10 yıl Üniversite Senatosu üyeliğinde bulundu. 2009-2015 arasında iki dönem, görev yaptığı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığını yürüttü. Bu arada Fakülte Kurulu ve S.B. Enstitüsü Kurulu üyesi oldu. 2009’daki kuruluşundan itibaren 10 yıl SAÜ-TÖMER Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Ayrıca 1996’dan itibaren ve halenTürk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. 2019 başında yaş haddinden emekli oldu.

Bir müddet Arel Üniversitesinde yüksek Lisans derslerine de giren Ergüzel, hâlen Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili alanında dersler vermektedir. Yayınlanmış yedi, yayıma hazır beş kitabı bulunan Ergüzel’in çalışmaları daha ziyade tarihî Türkçe metinler, gramer, söz varlığı ve sözlük üzerinedir. Danışmanlığını yaptığı; tezi tamamlanmış 8, devam eden 2 doktora öğrencisi ile tezi tamamlanmış 35, devam eden 6 yüksek lisans öğrencisi vardır. Son 20 yıl içinde alanıyla ilgili çeşitli millî ve milletler arası ilmî kongre ve toplantılarda 40’ın üzerinde bildiri sunmuştur. 1972’den başlayarak zamanımıza kadar çoğu Türk Edebiyatı Dergisinde olmak üzere 100’ün üzerinde edebî, kültürel mahiyette yazısı muhtelif dergilerde çıkmış, 100’ den fazla toplantı veya konferansa da konuşmacı olarak katılmıştır. Kitapları arasında; Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi- Dil İncelemesi /1999, Bazname, Parsname / 2009, Kuşlar Kitabı, Dil ve Kültür Yazıları 1 / 2007, Üniversiteler İçin Türk Dili ( Ortak) / 2009 sayılabilir. Ayrıca yazıları, son zamanlarda www.59haber.com internet gazetesinde yayınlanmaktadır.

Ailece eğitimci ve akademisyen olan Ergüzellerin üç oğlu vardır. Prof.Dr. M. Mehdi ERGÜZEL, Ayşe Nil ile Kerim Mete’nin dedesidir.

Akartürk Karahan

Doç. Dr. Akartürk KARAHAN (Türkiye) – Üye

(Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

1976 Çorum doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Çorum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde lisans (1999); Niğde Üniversitesi Çağdaş Türk lehçeleri alanında yüksek lisans (2003); Ankara Üniversitesi Eski Türk Dili alanında doktora (2009) yaptı. Sırasıyla Niğde, Ankara ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çeşitli akademik görevlerde bulundu. TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursu ile 2016-2017 öğretim yılında Amerika’da Michigan State University’de (MSU) konuk araştırmacı olarak bulundu. Hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Ana bilim dalında öğretim üyesidir. Çalışmaları Eski Türk lehçeleri ve tarihsel söz varlığı alanlarında yoğunlaşan Karahan’ın Divanu Lugati’t-Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi (Ankara, 2013), Eski Uygurcada Bağlaçlar (Ankara, 2014), Timur Kocaoğlu ile birlikte hazırladıkları Sevgilim Güzel Hasine’m: Yüzbaşı Şerafettin’in Eşine Mektupları, 1911-1922 (Ankara, 2017) ve Timur Kocaoğlu, Tülay Gençtürk Demircioğlu ile basım aşamasında Kurtuluş Savaşı’nın Unutulmuş Şairi Doktor Şerafettin Bey’in (1889-1922) Toplu Şiirleri (Ankara, 2020) adlı kitapları vardır. Ayrıca Eski Türk lehçeleri ve sözvarlığı ile ilgili makaleleri, bildirileri ve çeşitli projelerde görevleri bulunmaktadır. Karahan, evli ve iki çocuk annesidir.

Recai Ünal

Recai ÜNAL (Türkiye) – Üye

Ankara’nın Haymana ilçesinde 1966 yılında doğan Recai ÜNAL 1989’da Ankara Üniversitesi Dilbilimi Bölümü lisans düzeyini bitirdi. 1989-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Türkçe okutmanı olarak yabancılara Türkçe dersleri verdi (Temmuz 1989-Haziran 1990 Ankara’da, Temmuz-Eylül 1990 Ünye / Ordu’da, Ekim 1990-Ocak 1991 Ankara’da, Şubat-Haziran 1991 Gazimağusa / KKTC’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Temmuz 1991 Karaburun / İzmir’de, Ağustos 1991-Eylül 1999 İstanbul’da olmak üzere).  1992-1993 Öğretim Yılı’nda Azerbaycan Bilimler Akademisi Nesimî Adına Dilbilimi Enstitüsü Türk  Dilleri Bölümü’nde Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi üzerine araştırmalar yaptığı sırada Bakû Nesreddin Tûsî Adına Uluslararası İlişkiler ve Hitabet Sanatı Üniversitesi’nde Türkçe Dildüzeneği (Dilbilgisi), Türk Dili Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi, Genel Türk Tarihi derslerini de öğretti. Ayrıca 1993 yazında Türkiye’ye görevli olarak gelmelerinden önce Azerbaycan Dışiş-leri Bakanlığı’na mensup aday (stajiyer) diplomatlara yoğun Çağdaş Türkiye Türkçesi öğretimini gerçekleştirdi.

1993-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimi gördü, “Türkiye Türkçesi’nde Kimi Zaman Ulaçları” adlı yüksek lisans tezini yazdı. Bu çalışması “Çağdaş Türkiye Türkçesi’nde Başlıca Zaman Ulaçları” adıyla DİLMER Yayınları arasında yayımlandı. Recai ÜNAL bundan başka DİLMER Dil Öğretim Merkezi’ndeki Türkçe öğretiminde C2 (Yüksek Türkçe 3) düzeyi için ders kitabı olarak kullanılan, yine DİLMER Yayınları arasında yayımlanan “İlerleyen Türkçem” adlı kitabı yazmıştır.

Recai ÜNAL’ın; dilbilimi, betikbilimi (filoloji), biçembilimi (üslûbiyat, sti-listik) alanlarındaki ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda, su-nuştaylarda (sempozyumlarda), kurultaylarda sunduğu, büyük bir çoğun-luğu yayımlanmış çok sayıda bildirisi, çeşitli dergilere, gazetelere yazdığı dil ve dilbilimiyle ilgili kimi makaleleri ile kimi yazınsal yapıtları da bulunmaktadır. 

Recai ÜNAL şu anda 2000 yılından bu yana DİLMER Dil Okulu Müdürü  ve Türkçe öğretmeni olarak çalışmakta, bu dil okulunda Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi konusundaki araştırma-incelemelerini sürdürmekte, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora tezini yazma aşamasında olup Türkçe’nin dil düzeneği ile eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Hikmet Demirci

Dr. Öğr.Üyesi Hikmet DEMİRCİ (Türkiye) – Üye

Hikmet Demirci, 2006 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü tamamladı. 2008 yılında aynı üniversitede, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında Prof. Dr. Hava Selçuk danışmanlığında hazırladığı “Türk Kültüründe Bayram Anlayışı ve Türk Dünyası’nda Bayramlar” başlıklı yüksek lisans tezini savundu. 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Dalı, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2010 yılında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı bursuyla Kazakistan’ın Türkistan, Çimkent ve Almatı şehirlerinde sözlü tarih kaynak araştırmaları yaptı. 2013 yılında Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı danışmanlığındaki “Sosyokültürel Değişim Sürecinde Kazak Ailesi ve Çocuk Terbiyesi (Sözlü Tarih Araştırması)” başlıklı doktora tezini savundu. 2014 yılı Şubat ayında KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2015-2016 öğretim yılında TÜBİTAK bursuyla University of Wisconsın- Madison, ABD’de “Doktora Sonrası Araştırmacı” oldu, A.B.D’ de Prof. Dr. Uli Schamiloglu ile çalıştı. Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Hikmet Demirci, Türkistan Tarihi, Türk halkları ve toplulukları tarihi, Türk kültür tarihi alanlarında çalışmalar yapmaktadır, çalışmalarında Kazakistan tarihi ve kültürüne odaklanmaktadır.

Gökbey Uluç

Gökbey ULUÇ (Türkiye) – Üye

1988, Iğdır.

Türk Dili Derneğinde başkan ve Kutlu Yayınevinde genel yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır. Azerbaycan Devlet Pedagoji ve Anadolu üniversitelerinde lisans eğitimi aldı. Göktürkçe Öğreniyorum, Ustan Göñüle, Irk Bitig Okumaları gibi dilbilim ve edebiyat üzerine yayınları bulunmaktadır.