SANALTAYLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel (Biruni Üniversitesi) 1) Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan (Dokuz Eylül Üniversitesi): “Nereye kadar, Ne kadar Türkçe?” 2) Aigul Zara Kebirova: “Tufan Minnullin’in 85. Yıldönümü... 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Akartürk Karahan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) Konuşmacılar: Prof. Dr. İ. Gülsel Sev (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), “Kutadgu Bilig’de ‘İtibar’ Kavramını Karşılayan... 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya, Ege Üniversitesi)1) Doç. Dr. Emek Üşenmez (İstanbul Üniv. Dil Okulu): “II. Dünya Savaşı ve Özbek Edebiyatı”2) Dr. Recai Ünal (Dilmer Dil Okulu Müdürü): “Hesen Bey Melikzade (Melikov)... 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Timur Kocaoğlu / Michigan State University) 1) Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel (İstanbul Bîrûnî Üniversitesi), “Türkçenin Şair ve Yazar Sözlükleri Meselesi” 2) Prof. Dr. Erdogan Boz (Eskişehir Osmangazi... 
Oturum Başkanı: Dr. Recai Ünal (Dilmer Dil Okulu Müdürü) 1) Dr. Alev Şeyda Duman (Ank. Keçiören Sos. Bil. Lis. Türk Dili ve Edeb. Öğretmeni): “Ahmet Cevat Emre’nin Hayatı ve Eserleri” 2) Prof. Dr. Leyla Karahan (Gazi... 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya (Ege Üniversitesi) 1) Prof. Dr. Güllü Yoloğlu (Bakı Üniversitesi): “İslam Perdesi Altında Yaşayan Şamanizm” 2) Dr. Fidan Yusipova (Bakı Üniversitesi): “Azerbaycan... 
Oturum Başkanı: Dr. Öğ.Üy. Hikmet Demirci (Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi)1) Prof. Hamidulla Baltabayev (Özbekistan Milli Üniversitesi): “Özbek . Cedidçilerining Yengi İmlaga Munasabati”2) Prof. Timur Kocaoğlu (Michigan... 
Oturum Başkanı: Dr. Recai Ünal (Dilmer Dil Okulu Müdürü / TÜSATBİTİG Yönetim Kurulu Üyesi) 1) Prof. Dr. Meherrem Memmedli (Bakı Üniversitesi):... 
Oturum Başkanı: Dr. Recai Ünal (DİLMER Dil Okulu Müdürü)1) Prof. Mustafa Argunşah (Erciyes Üniv.): “Türkiye’de Çağdaş Sözlükçülüğün Sorunları ve Türkçe Sözlükler”2) Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Demirci (Kahramanmaraş... 
Oturum Başkanı: Doç Dr. Şerife Yalçınkaya (Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / TÜSATBİTİG Yönetim Kurulu Yardımcı Başkanı)  1) Doç. Dr. Akartürk Karahan (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı... 
Oturum Başkanı: Dr. Recai Ünal (TÜSATBİTİG Yönetim Kurulu Üyesi) 1. Prof. Dr. Şaban Doğan (İzmir Kâtip Çelebi Üniv.): “Moğolistan’daki Türk Eserleri Üzerine”2. Prof. Dr. Mehmet Vefa Nalbant (Pamukkale Üniv.): “Eski... 
Türkbilim Sanaltaylarının ondördüncü toplantısı 20 Haziran 2020 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Demirci oturum başkanlığındaki konuşmalar, Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın: “Eski Türk Tarihini Anlama Modeli” ve...