TÜSAT Nedir?

TÜRKBİLİM SANAL TOPLANTILARI (TÜSAT)’nın ilki 21 Mart 2020’de Prof. Dr. Timur Kocaoğlu tarafından başlatılmıştır. İlk toplantı duyurusu salgın döneminde Türkbilimcilerin her hafta biraraya gelmesi için bir çağrıdır. İlk toplantılardaki yoğun ilgi üzerine bu toplantıların düzenli haftalık yapılması ve bu sanaltaydaki sunum-konuşmaların 2 ayda bir e-dergi ya da e-kitap olarak yayımlanması fikri oluşmuştur. Bunun üzerine sanaltayları ve yayınları planlamak için Prof. Dr. Timur Kocaoğlu tarafından ilk yönetim kurulu oluşturulur. İki yıl için görev yapacak ilk yönetim kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Prof. Dr. Timur Kocaoğlu (Başkan), Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya (Başkan Yardımcısı), Dr. Recai Ünal (Toplantılar sorumlusu), Doç. Dr. Akartürk Karahan (E-Bitig), Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Demirci (Hakemler Kurulu), Gökbey Uluç (Yayın-Tanıtım). Ardından Yönetim Kuruluna Prof. Dr. Mehdi Ergüzel’in de katılımıyla ekip son şeklini alır.

TÜSAT Yönetim Kurulu ilk toplantısını 17 Mayıs 2020’de yapar ve bu ilk toplantıda şu kararlar alınmıştır:

TÜRKBİLİM SANAL TOPLANTILARI (TÜSAT)

TÜRKBİLİM ARAŞTIRMALARI DİZİSI E-KITAPLARI YÖNETİM KURULU

İLK TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

17.05.2020

GÜNDEM

 1. TÜSAT amaç ve ilkelerinin değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,
 2. Toplantı davetlerinin (hakemler ve konuşmacılar için) başkan adına Yönetim Kurulu ve her dizinin sorumlu editörü adına yapılması,
 3. Gelecek toplantılardan itibaren her dizi toplantı için iki aylık toplantının facebook ve sosyal ağlar üzerinden yayını ve haftalık hatırlatmalar
 4. Hakem listesinin yapılması 
 5. Yardımcı temsilcilerin belirlenmesi
 6. TÜSAT Yönetim Kurulu mail ve yazışma grubu, toplantı sıklığı ve şeklinin belirlenmesi
 7. Sorumlu editörlerin geçiçi listelerinin yapılması ve TAD Yönetim Kuruluna Sunulması
 8. E-BİTİG Yayın ilkelerinin ve yazım kurallarının belirlenmesi veya yazar ile hakemlere gönderilmesi
 9. Toplantı ana ilkelerin tespiti
 10. Bir denge oluşturmak adına her toplantı dizisinde en az yarı sayıda konuşmacının (dolayısıyla kitap bölümünün) Türk dünyasının farklı coğrafyalarından araştırmacılara yer verecek şekilde belirlenmesi
 11. Internet sitesi hazırlanması

ALINAN KARARLAR:

 1. Editörler ve Hakemler Kurulu üyeleri (çeşitli dallardan: dil, edebiyat, halk edebiyatı, folklor, kültür (mitoloji), tarih, sanat, müzik, arkeoloji, ve başka alanlarda) değişik ülkelerden, Türk ve yabancı Türkologlar ve Bilimkişileri de Hakem olabilecektir.
 2. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri “hakem” olamayacaktır, Doktorasını alanlar, öğretim üyeleri, ve belirli konuların uzmanı kişiler hakem olabilecektir. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri editörün yönetiminde yazım düzeltmenleri olaileceklerdir.
 3. Her yazı 2 hakem tarafından kontrol edilecek, yazara gerekirse düzeltme, ekleme, çıkarma önerecek, ancak yazı geri çevrilmeyecek!
 4. Bütün yazılar “Türkbilim Sanaltayları”nda bildiri olarak sunuldukları ve her bir sunum için en az 40 dakika soru-yanıtlar, görüş ve eleştiriler bildirildiği için her yazı iki ayrı süzgeçten (toplantılarla 2 hakem) geçmiş olarak bilimsel düzeyde olacaktır.
 1. Türkbilim Sanal Toplantılarında yapılan konuşma-sunumların bilimsel makaleye dönüştürülmüş biçimleri iki ayda bir e-kitap olarak yayımlanması;
 2. Bu e-kitapların Sayın Gökbey Uluç’un başkanı olduğu İstanbul’daki Türk Dili Derneği yönetiminde, bu derneğin yan kurulu olan Uluslararası nitelikteki Kutlu Yayınevi’nce yayımlanması;
 3. Kutlu Yayınevi’nin bu e-kitapların mizanpaji, ISBN numarası, (C) Telif Hakları, 11 adet baskılı sayısının T.C. Yayın Kurulu’na gönderilmesi, e-kitapların Kutlu Yayınevi sitesinde ücretsiz indirilmesinin sağlanması;
 4. Bu e-kitapların basılı nüshasını satın almak isteyenler sayısı artarsa, Kutlu Yayınevi gerek gördükçe bu isteği karşılamak için bu e-kitaplardan belirli sayıda basabilir. Baskı sayısı 50 adet kitaba kadar geliri Türk Dili Derneği’ne verilir, 50’den daha fazla satış olursa, baskı masrafından sonraki kazanç Türk Dili Derneği ile Türkbilim Sanal Toplantıları (TÜSAT) ile yarı yarıya bölüşülür. Böylece TÜSAT için açılacak bir banka hesabına bu miktar yatırılır, gelecekteki masrafları için TÜSAT banka hesabına az olsa da biraz akça birikmiş olur (Bu hesaptaki birikimi TÜSAT için seçilecek Yönetici Kurulu üyeleri gerekli işler için kullanabilirler)
 5. Bu e-kitapların “Türkbilim Araştırmaları Dizisi” (TAD)’nin 1., 2, 3.,…45. gibi sıra numaralarıyla, ancak her e-kitabın bağımsız bir ad ile yayımlanması: Örnek 1. e-kitap şu adla yayımlanacaktır: Türkbilim Araştırmaları Dizisi, Birinci E-Kitap:
 6. TÜRK SÖZ VE KÜLTÜR VARLIKLARININ İZİNDE
  Baş Editör: Timur Kocaoğlu Editörler: 1. ……., 2. ……,. 3. …….. Hakemler: 1. …………, 2. …………, 3. …………, …. 16. ……….,
 7. Her e-kitap bir Baş Editör ile 2-3 Editör tarafından düzenlenecektir. Her bir e-kitabın Baş Editörü bu genel dizi sayısından sonra bu e-kitaba özgü bağımsız güzel bir kitap adı bulacaktır. Baş Editör bu e-kitabın bütün içerik ve genel işlerinden, her yazının 2 hakeme dağıtılması, geri alması, yazıları Türkbilimin çeşitli alanlarına göre yerleştirmesi, yanındaki editörlere yazıların yazımının gözden geçirilip gerekli düzeltmeleri yapaları için görevlendirmesinden sorumludur.
 8. Her e-kitap içine girecek o aydaki sunum-konuşmalar sunum yapıldıktan sonra 1 ay içinde yazarlarınca bilimsel makaleye dönüştürülüp editöre epostayla göndermeleri gerekmektedir. 1 ay içinde bilimsel yazısını veremeyenin yazısı daha sonraki sayılara kalacaktır, yer olursa bir sonraki e-kitaba, yer olmazsa 2 veya 3. sonraki e-kitaba kalabilecektir. Bu yüzden, sunum yapan kişi ya sunumundan önce bilimsel makalesini de bir yandan hazırlaması, sunum yaptıktan sonra da en çok 1 ay içinde yazısı göndermesi gereklir, gecikmeden sorumlu olan yazarın yazısı böyle başka sayılardan birine gecikebilir.
 9. E-kitap içine giren yazılara göre çeşitli Türkbilim alanları belirlenmesi: Dil, Edebiyat, Halk Edebiyatı, Kültür, Tarih, Sanat, Müzik, Arkeoloji (Kazı) gibi… Bundan Baş Editör sorumludur;
 10. Bu e-kitaplar dizisi için genel bir Hakemler Listesi düzenlenmesi için, bu diziye gönül koymuş herkesin kendi arkadaşları ve tanıdıklarıyla görüşüp onların sözlü onayını alarak birer liste oluşturmaları ve bu listeyi en çok bir ay içinde Timur Kocaoğlu’na göndermeleri gerekir. Liste hazırlarken aşağıdaki örnek gibi Hakem’in ünvanı, Adı soyadı, çalıştığı kurumun adı (fakülte, bölüm yazılmayacak), hakemin hangi Türkbilim alanlarında hakemlik yapabileceği. Ör.
  Prof. Timur Kocaoğlu, Michigan State University, ABD. Alanları: Dil, Edebiyat, Tarih (Orta Asya).
 11. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri Baş Editör ve hakem olamayacaktır, onlar Baş Editörün yönetiminde yazım düzeltmenleri olarak “Editör” olacaklar!
 12. Doktorasını alanlar, öğretim üyeleri, ve belirli konuların uzmanı kişiler Baş Editör ve hakem olabilecektir.
 13. Her yazı 2 hakem tarafından kontrol edilecek, hakemler yazara düzeltme, ekleme, çıkarma önerileri raporunu Baş Editör’e gönderecekler. Herhangi bir yazıyı geri çevirme yetkisi hakemlerde değil, bu yetki bir e-kitabın Baş Editörü ile “Türkbilim Sanal Toplantılar” dizisi ve “E-kitap Dizisi”nin 5 kişilik Yönetici Kurulu üyelrinin ortak kararıyla alınacaktır.
 14. Türkbilim Sanal Toplantıları ve E-Kitap Dizisi “Yöneticiler Kurulu şu isimlerden oluşmaktadır: Timur Kocaoğlu, Gökbey Uluç, Recai Ünal, Şerife Yalçınkaya, Akartürk Karahan, Hikmet Demirci.
 15. Bu Yönetici Kurul 2 yıl görev yapacaktır. 2 yıl sonra Gökbey Uluç dışında Timur Kocaoğlu dahil 5 kişi görevi bırakacak, bu 2 yıl süresince üstün çaba ve katkı gösteren 5 yeni kişi Yönetici Seçilecek, Timur Kocaoğlu ve başka 3 eski Yönetici bu kez oluşturulacak Danışma Kurulu üyesi olarak, Gökbey Uluç’un da içinde olduğu yeni Yönetici Kurulu’na yardımcı, yol gösterici olacaktır.
 16. İki yıl sonunda böyle görev değişikliği yapmanın en önemli amacı, bu Türkbilim Sanal Toplantıları ve E-kitap Dizisinin sürekliliğini sağlamak, yeni yöneticilerle ileriye dönük yeni atılımlar yapılmasını sağlamaktır: Kişiler gelir geçer, ancak uzun soluklu işler-görevler geleceğe doğru yeni kanlar ve beyinlerle yaşar.
 17. Bu Türkbilim Sanal Toplantıları ve E-kitap Dizisini Türkbilimin (Türkolojinin) en önemli uzun soluklu bilimsel bir kurumuna dönüştürmeyi ancak birlikte el ele yapabiliriz.
 18. Her hafta Cumartesi günleri yapılan Türkbilim Sanal Toplantıları her ayda 4 kez, iki ayda 8 kez, bir yılda 52 kez yapılarak, E-kitap için sürekli bilimsel yazı yetiştirecektir: Her ay 4 toplantıda 8 sunum, iki ayda 16 sunum, yılda 104 bilimsel yazı.
 19. Bu yıl ilk “Tanışma” toplantısı 21 Mart Nevruz günü yapıldı, sunum olmadı. İlk sunumu 28 Mart toplantısında Timur Kocaoğlu yaptı. E-kitabın ilk sayısı Mart-Nisan-Mayıs aylarındaki bildirileri içerecek, ondan sonraki e-kitaplar ise ikişer aylık bildirileri şu şekildedir:
TÜSAT 17.05.2020